Entrenadors

  • Formació en aspectes psico-pedagógics.
  • Formació per a la col·laboració amb els pares de els esportistes.
  • Elaboració de programes específics de entrenament psicològic per a integrar-los en la globalitat de la dinámica general de la activitat esportiva.
  • Asessorament sobre aspectes o situacions específiques i/o excepcionals (conductes de esportistes, dinámiques de grup, etc…).
  • Optimizar i orientar els recursos específics presents en la tasca del entrenador.
El conjunt de serveis detallats respon a uns estándars que en tot cas es disenyen i personalitzen a mida de els nostres clients.