Àrbitres i Jutges

  • Asessorament i formació en aspectes psicològics.
  • Preparació psicològica per a la competició.
  • Evaluació psicològica ( d’acord amb el reglament).
El conjunt de serveis detallats respon a uns estándars que en tot cas es disenyen i personalitzen a mida dels nostres clients.