Serveis

  • Preparació psicològica especialitzada per a l’entrenament i la competició.
  • Elaboració de programes específics d’ entrenament psicològic per a integrar-los en la globalitat de la dinámica general de la activitat esportiva.
  • Revisió i prevenció de la salut psicològica global.
  • Asessoramient sobre aspectes o situacions específiques i/o excepcionals (lesions, jubilació esportiva, etc…).
  • Atenció a demandes específiques formulades per entrenadors en relació als seus esportistes.
El conjunt de serveis detallats respon a uns estándars que en tot cas es dissenyen i personalitzen a mida dels nostres clients.